Archive for مِی 2014

کشف سود بانکی

مِی 13, 2014

تعیین سود بانکی از دلمشغولی های سیاستگزاران بوده است. در این مقاله دنیای اقتصاد نرخ سود بانکی از قیمت وامهای مسکن محاسبه شده است. سودی که برخلاف نرخ عرف بازار, ریسک اعتباری چندانی ندارد. نرخ سود هم حدود بیست و نه درصد محاسبه شده. نمیدونم مقاله رو کی نوشته ولی دستش درد نکنه. کار خوبی انجام دادند.  یه کار خوب اینه که میشه از قیمتهای روزانه وام مسکن سری زمانی این نرخ بهره را حساب کرد. کلی تحقیقات جالب میشه انجام داد. از ویژگیهای اقتصاد ایران اینه که بازار شفافی برای نرخ بهره وجودنداشته و حالا میشه با وجود بازار وام مسکن نرخ بهره عملا بدون ریسک اعتباری را بدست آورد.