Archive for جون 2014

اتاق فکر وزارت مسکن

جون 29, 2014

بخش پژوهشی بازار مسکن در کنترل حضراتی بوده است که خود را نهادگرا خوانده اند. بد نیست یه گزارشی وزارت مسکن تهیه کند که چقدر هزینه دستمزد تهیه گزارش های این حضرات شده است در چند دهه اخیر و نتایج آن چه بوده است. یکی دو هفته پیش گویا این اتاق فکر تشکیل جلسه داده است و علیرغم مشاهده طرح تورم زای مسکن مهرکه آثار مخرب آن با این زودی اقتصاد را ول نخواهد کرد همچنان از آن حمایت میکنند و هنوز فکر میکنند دولت باید ساماندهی کند, خانه بسازد.  گزینه ای از فرمایشات و تحلیل های این حضرات را ملاحظه کنید که چقدر از اصول پایه ای اقتصاد دورهستند:

ژاله دژکام: دولت باید دو فوریت در برنامه‌ریزی‌های خود داشته باشد. فوریت اول هدف‌گذاری اساسی برای مسکن‌ کم‌درآمدها و اقدام دوم، ساماندهی استیجار است چرا که اجاره‌بها در شهرهای بزرگ خانوارها را فلج کرده است.

کمال اطهاری : باید جلوی نوسانات ایدئولوژیک در مسکن گرفته شود.

علی دینی ترکمانی: رویکرد مسکن‌مهر غلط نبود. بخش مسکن مدتی است که تبدیل شده به موتور مکنده سرمایه‌ها و باعث شده حباب قیمت مسکن مدام تولید و بازتولید شود.

محمود جهانی مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن: وقتی تعداد مشاوران املاک افزایش می‌یابد و تعداد معاملات در بنگاه‌ها کم می‌شود، مشاوران‌املاک مجبورند برای پوشش هزینه‌های خود بر تنور افزایش قیمت بدمند.