Archive for ژوئیه 2014

ریکاوری بعد از رکود در یک گراف

ژوئیه 15, 2014

growth ratesنمودار روبرو میزان انباشته رشد اقتصادی کشورهای مختلف را از ابتدای بحران اخیر نشان میدهد. آمریکا سریعترین ریکاوری را داشته و بعد از آن ژاپن علیرغم رکود شدیدتر توانسته است بازگشت سریعی داشته باشد. در اروپا نیز انگلستان وضعیت بهتری از باقی کشورهای اروپایی داشته است. منطقه یورو هم به سبب بحران بدهی های دولتی و بازار کار کم انعطافش هنوز نتوانسته است به سطح قبل از رکود برسد.